Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Przybądź, Duchu Święty

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zielone Świątki to potoczna nazwa uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Święto obchodzone jest pięćdziesiąt dni po Wielkiej Nocy, stąd w języku liturgicznym nazwano je Pięćdziesiątnicą. Przypada zwykle na przełomie maja i czerwca.

Według Ewangelii pierwszym wydarzeniem, które zostało zapowiedziane przez Jezusa, miało być Zesłanie Ducha Świętego. Na Maryję oraz zebranych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty, tym samym wypełniając obietnice chrystusowe. Przez wielu badaczy religijnych Zesłanie Ducha Świętego uważane jest za narodziny Kościoła katolickiego. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres wielkanocny.

Zielone Świątki swoją nazwę zawdzięczają wiosennej zieleni rozkwitającej przyrody. Inne regionalne określenia to Sobótki (występuje na południu Polski) oraz Panolicki (istniejące na Podlasiu). Niektóre ludowe obyczaje znane są także dzisiaj. Niegdyś przystrajano domy, a nawet całe gospodarstwa gałązkami młodej brzozy, gdyż wierzono, że ma ona moc odpędzania zła. Zieleń miała także chronić przed chorobami i zarazami. Zielone Świątki uważane były przede wszystkim za święto pasterzy i rolników, którzy organizowali biesiady mające zapewnić urodzaj. Jednym z obrządków było palenie ognisk i opalanie roli. Pochodniami obchodzona stada, aby wystrzec je od złych mocy. Do dziś na niektórych wsiach praktykuje się majenie bydła, czyli ozdabianie krów wieńcami i okładanie ich zielonymi gałązkami. Tradycyjnie w Zielone Święta przygotowywano festyny, podczas których ludzie zapewniali sobie rozrywkę. Najpopularniejsze przysłowie związane z Pięćdziesiątnicą dotyczy przesądu zawieranych małżeństw tego dnia: Kto ślub bierze na Zielone Świątki, to Duch św. zstępuje na ziemię, a diabeł w małżeństwo. Wystrzegano się ślubów, jednak chętnie brano udział w obchodach z królewną. Ten podlaski zwyczaj związany jest z wyborem najładniejszej dziewczyny we wsi i oprowadzaniem jej wokół pól i gospodarstw. Podobnie jak urodziwa była kobieta, tak obfite miały być plony. Natomiast w Wielkopolsce i na Śląsku zalotnicy przed domami wybranek ustawiali słupy majowe, zrobione z pni sosnowych i przybierane kwiatami, wstążkami i baziami.

Co ciekawe Jan Paweł II pielgrzymował do Polski po raz pierwszy w 1979 roku. W przeddzień Pięćdziesiątnicy wypowiedział słowa ku pokrzepieniu serc Polaków:

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.

3. Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

4. Litania do Ducha Świętego (ciąg dalszy)

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.