Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Uroczystość Chrystusa Króla

Dzisiejszą uroczystością zamykamy kolejny rok liturgiczny w naszym życiu. Może ostatni. Mamy za co Bogu dziękować. Mamy za co przepraszać. I na pewno mamy o co prosić. Chciejmy wykorzystać dzisiejszą uroczystość i zatrzymajmy się nad tajemnicą Bożego Królestwa.

Z pomocą przychodzi nam modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Liturgia daje nam jednoznaczne światło w rozumieniu Bożego Królestwa. Wskazuje na Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata, któremu Bóg poddał cały świat i każdego z nas. Co do tego faktu nie możemy wątpić. Może jednak pojawić się w nas pytanie o znaczenie bycia Królem. Czy nasza wyobraźnia nie podsuwa nam w tym miejscu obrazu jakiegoś tronu? Korony i berła? Wyciągniętej ręki i rozkazującego tonu głosu, który nie znosi sprzeciwu?

Przyjrzyjmy się fragmentowi Ewangelii, który Matka Kościół nam podaje. Nasz Król nie siedzi na tronie, ale wisi na krzyżu! Nasz Król ma koronę, ale cierniową. Nie ma wyciągniętej ręki, ale dwie, które są przybite do krzyża. Jego ton głosu nie jest rozkazujący, ale kochający. Ewangelia przedstawia nam obraz zupełnie innego Króla, niż podsunęła nam nasza wyobraźnia. To jest pierwszy przewrót do jakiego zaprasza nas dzisiejsza liturgia.

Obok obrazu Króla w tym fragmencie ujawnia się także obraz ludzi zgromadzonych wokół krzyża. Jest jedno słowo, które łączy wypowiedzi ludzi spod krzyża oraz jednego ze złoczyńców. Pretensja. Ludzie mają pretensję, czyli oczekiwanie względem Jezusa. Są rządni jakiejś sensacji. A tak naprawdę ich oczekiwania są produktem ich wyobrażeń. Mają swoje wyobrażenia na temat Jezusa jako Mesjasza, Jezusa jako Króla.

Bóg pyta mnie dziś o to, czego ja od Niego oczekuję? Jaki mam obraz Jezusa jako Króla? Czy przyjmuję Boże Królowanie z pozycji krzyża? Czy nie jest tak, że oczekuję wybawienia, ale tylko na poziomie problemów dnia codziennego? Czy nie mam pretensji do Boga, że jestem chory? Że w moim domu dzieje się źle? Że ...?

W dzisiejszą uroczystość chciejmy się zbliżyć do Jezusa Króla. Króla, który służy. Króla, który oddaje swoje życie, bym ja miał życie. Króla, który mówi mi dziś będziesz ze mną w raju pod jednym warunkiem - jeśli chcesz.

2. Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Przyjdź Królestwo Twoje

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Panuj nad duszami
Chryste, Królu rozumu, Panuj nad duszami
Chryste, Królu woli, Panuj nad duszami
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany, Panuj nad duszami
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany, Panuj nad duszami
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic, Panuj nad duszami
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne, Panuj nad duszami
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata, Panuj nad duszami
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający, Panuj nad duszami
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, Panuj nad duszami

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jara i przyjaciela Twego Łazarza, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa, Panuj nad rodzinami
Chryste, Królu królów i Panie nad panami, Panuj nad rodzinami

Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami
Chryste, Królu chwały wiecznej, Panuj nad narodami
Chryste Królu, Książe Pokoju, Panuj nad narodami
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania, Panuj nad narodami
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca, Panuj nad narodami
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami, Panuj nad narodami
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, Panuj nad narodami

Chryste Królu, który " strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych", Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią". Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi

- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
- A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się:
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego,Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech,poddały się słodkiej władzy Twojej.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3. Akt przyrzeczeń dla przedstawicieli rodzin

Panie Jezu Chryste, który swoją obecnością uświęciłeś życie rodzinne Niepokalanej Dziewicy i Maryi i św. Józefa Oblubieńca - oto my dzisiaj wzywamy Twojej obecności w rodzinach naszej parafii. Tobie oddajemy pod panowanie nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Ty znasz niedostatki, trudności, problemy i smutki naszego życia. Pragniemy przyjąć Ciebie do naszych rodzin jako Króla, aby słuchać Twoich wskazań, odrzucać pychę i egoizm. Niech panuje w nas Twój pokój i Twoja radość z tego, że możemy przekazywać dar życia i bezwzględnie bronić jego wartości. Jako Twoi poddani pragniemy być wolni od wszelkiej złości świata i jego zagrożeń. Weź w swą opiekę każdą rodzinę i chroń ją, Boże i Królu, od tego, co można jej zagrażać. Niech każdy z nas stoi na straży czystości chrześcijańskiej obyczajów w postaci posłuszeństwa Tobie, nasz Panie i Królu. Amen.