Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Koronka do Bożego Miłosierdzia 6/10 (Wypominki)

Prosimy za śp. Martę Polańską, która odeszła do wieczności w nocy z 26 na 27 X 2022 r. Wieczne odpoczywanie racz dać jej Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci
(Zbyszek)

Proszę za duszę w czyśćcu cierpiące. Z moje rodziny i przyjaciół proszę o modlitwe za Małgorzata Duda, Jadwiga Falgier, Łucja, Irmina, Jan i Michał Utiechin, Jadwiga i Michał Duda, Marta Banaszek, Krystyna i Krzysztof Dąda, Leokadia Przebieradło, Marek Rawski, Stanisław Zembrzycki i za wszystkich zmarłych pacjentów z Domu Matki Teresy, gdzie pracuje oraz za Ks. Władysława Drewniaka i Ks. Michała Jozefczyka. Bóg zapłac.
(Luiza)

Za zmarłych z rodziny Borzyszkowskich, Stopów, Weręgowskich i Lipskich
(Marek)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

2. Koronka do Bożego Miłosierdzia 7/10 (Wypominki)

Za dusze śp Jerzego Antka Michalskich, Ksawery Jana Uryckich, Filomeny Henryka Gwoźdźów, Mieczysława Fabiszak, Tomasza Zacharek, Waldemara Płoszaj, Marka Maciejewskiego, Józefa i Marianne Marciniaków Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie
(Leszek)

Polecam modlitwie zmarłych z rodziny - mojego taty Stefana a także za duszę Ludwika, Nadziei, Hieronimę i Zygmunta, Adolfa, Jarosława, Grzegorza Polikowskich, Helenę, Dominikę, Irenę, Andrzeja, Elżbietę i Włodzimierza Zawadzkich, Alicję, Bogdana, Władysławę i Bolesława Owczarek, Felicję, Salomeę i Zofię Łebkowskie, Danutę i Lidię Łebkowską, Czesława i Stanisławę Gadawskich... Wieczny odpoczynek w domu Ojca racz im dać Panie....
(Waldemar)

Za zmarłych z rodziny:
Jana,
Marię i Ireneusza,
Marię i Wacława,
Łosińskich, Cisowskich, Antoniuk
Cecylię oraz Mariannę.
(Paweł)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

3. Koronka do Bożego Miłosierdzia 8/10 (Wypominki)

Za Jadwigę i Mariana Karpinskich, za zmarłych z rodziny Biegniewskich Karpińskich, Prauzow, Malinowskich, Wapniarskich, Roszaków, Szurów, Woźniakow , za wszystkich zmarłych w szczególności za tych którzy znikąd nie mają ratunku.
(Sławek)

Proszę o modlitwę za dusze śp. mojej mamy Jadwigi Cytrynowskiej. i ojca Mariana. Za zmarłych dziadków Stanisławę i Michała Cytrynowskich. Za moich krewnych Annę , Marię, Józefa , Arkadiusza, Wandę - Cytrynowskich. Zdzisława Piotra Teklę Jana Tadeusza z rodziny Irzyków Mirosławę i Jana Kaszyckich Kapłanów pracujących w naszej parafi nauczycieli którzy mnie uczyli
Za członków Sycharu szczególnie Grzegorza Stankiewicza
(Małgorzata)

15 października zmarł mój Tatuś (Tadeusz). Chciałbym bardzo prosić o modlitwę, ofiarowanie Komunii Świętej I adoracji w intencji Tatusia.
(Bartek)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

4. Koronka do Bożego Miłosierdzia 9/10 (Wypominki)

Proszę o modlitwę za zmarłych z rodziny Chochołowicz, Witek, Baran, Wajda, Mende, Kornaus i Krzywoń.
(Kuba)

Za zmarłych z rodziny Krzysiak , Fręchowicz, Szlawski, Remin. Za zmarłych z rodzin przyjaciół i znajomych. Za poległych w walce o wolność Polski.
(Matylda)

W inencji zmarłych z rodziny Ciałków, Kalbarczyków, Pniewskich i Strzelczyków. Szczególnie za Kazimierza Ciałek. Za zmarłego Roberta Jurkiewicza, Grzegorza Stankiewicz a, Jacka Woźniaka, Jacka Barczaka, za zmarłą Iwonę. Boże przyjmij zmarłych do Twojego domu.
(Dorota)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

5. Koronka do Bożego Miłosierdzia 10/10 (Wypominki)

Za wszystkich zmarłych w wojnie na Ukrainie.
(Sychar)

Za zmarłych Rodziców Jadwigę i Jana Witorskich, za zmarłych Dziadków i Babcie: Helenę i Kazimierza Dąbrowskich, Zofię i Michała Witorskich, Bolesława Rzewuskiego, zmarłych z rodziny Szymczuków, Breńków, Kulgawczyków, Szymańskich, bliskich, znajomych oraz zmarłych z rodziny męża, wszystkich, którzy zginęli na wojnie, za zmarłych Sycharkow , a szczególnie za Jolę, z prośbą o życie wieczne w Ramionach Ojca
(Anetta)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem... (3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie (3x)