Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Koronka do Bożego Miłosierdzia 1/5 (Wypominki)

Za duszę śp Bogumiła Sambor , za duszę śp Janiny i Stanislawa Kwapisz z Piotrusiem
Za duszę śp Jana i Zofii Kwapisz, Anny Bodanko , Matyldy i Piotra Kokoszka
Za duszę śp Janiny i Henryka Sambor. Za zmarłych z rodziny Samborow , Kwapiszow , Kokoszkow , Bodankow . Za duszę moich zmarłych znajomych i przyjaciół , księży ,siostry zakonne, zmarłych ze wspólnoty Sychar, zmarłego administratora grupy Sychar22- Grzegorza. Za duszę sp Anielke
(Anna)

Za śp. Teklę Ganię, Franciszkę i Adama Wyśmierskich, Teresę i Romana Augustynowiczów, Henryka Szańczuka, zmarłych z rodziny Kulczyckich, Ludwików, Poterało, Czajkowskich, za Anię Łozowską, Józefę Wolak, za prof. Alinę Kowalczykową i prof. Czesława Dutkę; za tych, za których się już nikt nie modli. Wieczne odpoczywanie racz dać im Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
(Dorota)

Wypominki za ś.p. zmarłych z rodziny : Ledzińskich , Gorzkowskich, Kowalczyków, Wawrów, Tobiaszów, Radzikowskich, Mężyńskich, Rodziewiczów, Stankiewiczów, Jakubowskich, Białuskich , Sieraków, Skłodowskich, Skwarzyńskich , Chabrów, Modrzewskich, Makowskich, Biekieta, Przygoda, Zaręba, wszystkich zmarłych kapłanów, braci i siostry zakonne, naszych dobrodziejów, przyjaciół i znajomych.Amen.
(Ania)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

2. Koronka do Bożego Miłosierdzia 2/5 (Wypominki)

Za dusze w czyśćcu cierpiące i za śp. dusze Genowefy i Wincentego, Jana, Stefanii, Janiny, Józefa, Józefa, Aleksandry i Stanisława, Władysława i Krystyny, Marii, Marii, Piotra, Zenona, Andrzeja, Grzegorza, Anielę, Alinę, za śp. dusze zmarłych z rodziny Chmielewskich, Jaroszów, Trusewiczów, wszystkich bliskich zmarłych i znajomych.
(Wioletta)

Za Śp Barbarę, Marię, Pawła, Martę. Jana. O. Ferdynanda. Sąsiadów i znajomych.
(Jacek)

Za duszę Śp Stefana Godlewskiego, Benedykta Kulesza. Zmarłych z rodzin Kulesza, Bogdańskich, Kozłowskich, Godlewskich i Murawskich. Za duszę Śp Andrzeja Bielickiego
(Basia)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

3. Koronka do Bożego Miłosierdzia 3/5 (Wypominki)

Za duszę śp. Marię i Ireneusza (rodziców), Marię i Wacława (dziadków)
(Paweł)

Za Olivie, Janine, Zofie
(Janusz)

Za duszę śp. Mieczysława Cabanowskiego, zamordowanego w Katyniu.
(Agnieszka)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

4. Koronka do Bożego Miłosierdzia 4/5 (Wypominki)

Za Dusze wszystkich zmarłych z rodzin Szymanskich, Falkiewiczów, Molgów, Piątków, wszystkich zmarłych znajomych, przyjaciół, zmarłych z rodziny męża, i Dusze czyśćcowe wszystkich zmarłych potrzebujących modlitwy.
(Aneta)

Za zmarłych moich rodziców Kazimiery i Franciszka Cabanowskich oraz mojego brata Marka Cabanowskiego. Za zmarłych przyjaciół i sąsiadów.
(Agnieszka)

Za mame Haline, jej siostrę Celinke(pogrzeb 4.XI)
wujka Jozefa i Krzysia, kuzynke Ewe, dziadków i babcie, Tate Kazimierza, tesciow Marie i Jerzego, ksiedza Edmunda, dusze znajomych i sasiadow oraz ofiary wojny
(Sylwester)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

5. Koronka do Bożego Miłosierdzia 5/5 (Wypominki)

Za zmarłych Edwarda, Zenona, Ewę, Janinę, Dominika, Franciszkę, Stefana z rodziny Abramowskich, Łukasików, Golałów, Zarzeków, Za dusze zmarłych znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
(Barbara)

Za zmarłych Jana, Wiesława i Krzysztofa oraz zmarłych z rodziny Prowadziszów, Przybyłowiczów, Ziecinów i Gwardów.
(Maciej)

Proszę o modlitwę za moich dziadków Annę i Józefa Dudków, za moich teściów Józefę i Mariana Ślączkę, za mojego szwagra Janusza Ślączkę, mojego wujka Józefa Morawskiego, za moją ciocię Kazimierę Augustyniak i jej męża Bogdana, za małżeństwo Danutę i Edmunda Dudek - niech żyją wiecznie otoczeni miłością Pana Boga; amen!
Proszę o modlitwę za duszę mojego ojca Roberta Brejdaka- aby Pan Bóg wybaczył mu wszystkie winy i przyjął go do siebie; amen!
(Jola)

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem... (3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie (3x)