Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

2. [Dniowa 1] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 1

Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone św. Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy w gorliwego apostoła Kościoła, i za to, że św. Piotrowi przebaczyłeś zaparcie się ciebie. Gorąco błagam za wszystkich zatwardziałych grzeszników, abyś okazał im swoją miłość.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 2] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 2

Uwielbiam Cię, Jezu, za łaskę światła i mądrości okazanej Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi. Gorąco błagam za wszystkich ludzi Kościoła, abyś ustrzegł ich umysły, serca i zmysły, by mogli kochać i służyć jedynie Jezusowi i Jemu poświęcać swe siły.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 3] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 3

Uwielbiam Cię, Jezu, za łaskę pokory, którą obdarzyłeś Apostołów Piotra i Pawła, którzy przez całkowitą otwartość na moc przemieniającą i łzy pokuty oddali Tobie swoje życie. Gorąco błagam za wszystkich wielkich tego świata, by zrozumieli, że Ty jesteś Panem wszelkiej wielkości.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 4] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 4

Uwielbiam Cię, Jezu, za dar męstwa i odwagi, którym uzbroiłeś Świętych Piotra i Pawła, by nieśli Ciebie światu. Gorąco błagam, byś wszystkim zalęknionym, przerażonym, zamkniętym w sobie dał łaskę mocy, która pokona w nich to wszystko, by nie lękali się dać świadectwo, żeś Ty ich uzdrowił.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 5] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 5

Uwielbiam Cię, Jezu, za gorliwość apostolską św. Pawła i św. Piotra oraz moc, z jaka to czynili. Gorąco błagam za misjonarzy, aby zapaleni tą samą gorliwością, odważnie włączali się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 6] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 6

Uwielbiam Cię, Jezu, za trud cierpienia i krzyża, który podjęli Święci Apostołowie, za cierpliwe i pokorne znoszenie wszystkiego, co ich spotykało. Gorąco błagam za wszystkich prześladowanych z powodu wiary w naszych czasach, by ich cierpienie i krew były zasiewem nowych chrześcijan.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 7] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 7

Uwielbiam Cię, Jezu, gotowość przyjęcia krzyża męczeństwa przez Twoich uczniów Piotra i Pawła. Gorąco błagam Cię za chorych, cierpiących, aby potrafili włączyć swój krzyż w dzieło zbawienia świata, by potrafili przyjąć twoją wolę i wypełnić ją do końca.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 8] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 8

Uwielbiam Cię, Jezu, za świadectwo wierności powołaniu dane prze Apostołów Piotra i Pawła. Gorąco błagam Cię, Jezu, za wszystkich, którzy słyszą dziś w swym sercu głos Twego wołania, by nie lękali się przeciwności tego świata, by z odwagą kroczyli drogą, na którą ich wezwałeś.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

2. [Dniowa 9] Nowenna do Św. Apostołów Piotra i Pawła - Dzień 9

Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie dzieło miłości, które zrealizowałeś przez świętych Pawła i Piotra, uczyniwszy ich filarami naszego Kościoła. Gorąco błagam za nas wszystkich, oświecaj nasze umysły i wspieraj naszą wolę, byśmy Ciebie coraz lepiej poznawali, coraz lepiej żyli i gorliwością misyjną ogarniali cały świat.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

3. Litania do św. Piotra i Pawła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle,módlcie się za nami.
Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus dał klucze do nieba i ustanowił widzialną głową swego Kościoła,módl się za nami.
Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus wybrał do głoszenia Ewangelii poganom,módl się za nami.
Święty Piotrze, który gorzko opłakiwałeś swój upadek,módl się za nami.
Święty Pawle, który stałeś się z wielkiego prześladowcy światłem Kościoła,módl się za nami.
Święty Piotrze, którego Anioł uwolnił z więzienia,módl się za nami.
Święty Pawle, który wycierpiałeś największe prześladowania dla wiary,módl się za nami.
Święty Piotrze, który zostałeś ukrzyżowany głową do ziemi,módl się za nami.
Święty Pawle, który zostałeś ścięty za świętą wiarę,módl się za nami.
Którzy za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa zupełnie się poświęciliście dla zbawienia dusz ludzkich, módlcie się za nami.
Którzy potwierdziliście własną krwią świętą wiarę, módlcie się za nami.
Przez trudy Waszej apostolskiej pracy, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy kiedyś mogli się dostać do chwały niebieskiej, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy niezachwianie zachowywali świętą wiarę Kościoła katolickiego, prosimy Was, módlcie się za nami.
Aby Bóg raczył wspierać swoją łaską wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościołowi świętemu, prosimy Was, módlcie się za nami.
Aby Bóg raczył utrzymywać małżeństwa w wierności, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy byli zachowani od powietrza, wojny i głodu, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia, prosimy Was, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary, przez ich wstawiennictwo udziel nam pomocy i doprowadź nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.