Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Wspomnienie NMP z Lourdes

Południowa Francja przy granicy z Hiszpanią. Rok 1858. Niezbyt bogate, kilkutysięczne miasteczko Lourdes, położone w Pirenejach. Nad przepływającą opodal rzeką Gave, w przedpołudnie 11 lutego, młoda Maria Bernadetta Soubirous, wraz z dwiema koleżankami zbiera drewno na opał. Nagle w nadrzecznej grocie, zwanej Massabielle, oczom zmęczonej dziewczynki ukazuje się niezwykły widok. Oto przed nią pojawia się tajemnicza pani w lśniąco białej szacie. Niebawem okazuje się, że Pani (tak określa ją Bernadetta) zaprasza czternastoletnią pasterkę na kolejne "widzenia", których ostatecznie odnotowano osiemnaście (między 11 lutego - 16 lipca). Z czasem przychodzą wraz z nią zwykli gapie, a później - coraz większe rzesze ludzi, przekonanych, że w zaściankowym Lourdes dokonał się prawdziwy cud...

Ja jestem "Niepokalane Poczęcie"

Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka Soubirous - byłego młynarza, stała się narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, aby przekazać ludzkości swoje orędzie. W cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854), Maryja objawiła się światu jako "Niepokalane Poczęcie" . Wezwała grzeszników do czynienia pokuty oraz cały Kościół do nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Na miejscu objawień kazała wybudować kościół (bazylika konsekrowana w 1876 r.), który niebawem stał się sanktuarium maryjnym o światowym zasięgu oddziaływania. Za sprawą Matki Bożej w Lourdes dochodziło do coraz to bardziej oczywistych cudów, głównie uzdrowień. Z czasem miejsce to stało się celem pielgrzymek chorych z całego świata, w nadziei uzdrowienia. Dziś Lourdes odwiedza rocznie kilka milionów pielgrzymów w poszukiwaniu wiary, uzdrowienia z chorób ciała i duszy, rozwiązania trudnych spraw.

Przez krzyż do prawdy

Bernadetta Soubiurous musiała wiele wycierpieć, świadcząc o prawdziwości doznanych przez siebie objawień. Liczne badania, prowokacje ze stron naukowców, lekarzy, ateistów (XIX wieczna Francja!) były tylko częścią prób, przez które musiała przejść Bernadetta, aby ostatecznie Kościół potwierdził, że w Lourdes rzeczywiście doszło do cudu. Za namową biskupa Tarbes, wstąpiła do zgromadzenia sióstr Notre Dame w Nevers. Miało to oszczędzić Bernadetcie natarczywego zainteresowania świata objawieniami, jakich doznała. W tym też miejscu wzrastała w łasce i zjednoczeniu z Bogiem. Tam też 16 kwietnia 1879 roku zmarła w opinii świętości, w wieku 35 lat.

Wyniesienie do chwały ołtarzy

Bernadetta Soubirous została beatyfikowana 14 czerwca 1925 r. przez Piusa XI. Jej kanonizacja odbyła się w Rzymie, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1933 r., w uznaniu świętości jej życia. Warto zaznaczyć, że ciało Bernadetty, złożone w sarkofagu, nie rozłożyło się! Obecnie można podziwiać jej relikwie złożone w kaplicy kościoła klasztoru w Nevers.

2. Światowy Dzień Chorego

Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: "Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu". W tym dniu szczególnie pamiętajmy o tych chorych, którzy żyją blisko nas, a którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc.

3. Modlitwa za chorych

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych i spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Litania do Matki Bożej z Lourdes

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca, módl się za nami.
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca, módl się za nami.
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie, módl się za nami.
Niepokalana Córo Boga Ojca, módl się za nami.
Niepokalana Matko Syna Bożego, módl się za nami.
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej, módl się za nami.
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości, módl się za nami.
Niepokalana Arko Przymierza, módl się za nami.
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego, módl się za nami.
Niepokalana Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Niepokalana skarbnico łask Boskich, módl się za nami.
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca, módl się za nami.
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego, módl się za nami.
Niepokalana bramo niebios, módl się za nami.
Niepokalana Gwiazdo morza, módl się za nami.
Niepokalana Matko Kościoła świętego, módl się za nami.
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości, módl się za nami.
Niepokalana przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Niepokalany wzorze wiary, módl się za nami.
Niepokalane źródło Bożej miłości, módl się za nami.
Niepokalany znaku naszego zbawienia, módl się za nami.
Niepokalane światło Aniołów, módl się za nami.
Niepokalana nauczycielko Apostołów, módl się za nami.
Niepokalana chwało Proroków, módl się za nami.
Niepokalana potęgo Męczenników, módl się za nami.
Niepokalana opiekunko Wyznawców, módl się za nami.
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości, módl się za nami.
Niepokalana radości ufających Tobie, módl się za nami.
Niepokalana obrono grzeszników, módl się za nami.
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo bez grzechu poczęta
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.