Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła o łaskę nawrócenia

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Pawle, Ty który doświadczyłeś łaski gwałtownego nawrócenia, prosimy Cię wstawiaj się przed Bożym Tronem za ..., aby jak najszybciej mógł się nawrócić i należeć do Boga. Amen.

2. [Dniowa 1] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 1

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie Go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby serce ... uległo łasce całkowitego nawrócenia i przemiany do życia w Tobie. Amen.

2. [Dniowa 2] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 2

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że wybrałeś świętego Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa i czystości. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby umysł, serce i zmysły ... znały, kochały i służyły jedynie Tobie, poświęcały wszystkie siły dla Twojej chwały. Amen.

2. [Dniowa 3] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 3

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... okazał pokorną uległość względem Twoich planów i zamierzeń co do swojego życia. Amen.

2. [Dniowa 4] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 4

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła pokazujesz nam ducha prawdziwego ubóstwa. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... został uwolniony z nałogów i złych przyzwyczajeń. Amen.

2. [Dniowa 5] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 5

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości do Boga i Kościoła i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... żył niegasnącą nadzieją w Twoje miłosierdzie. Amen.

2. [Dniowa 6] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 6

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że świętego Pawła uczyniłeś Nauczycielem wielu Narodów. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... żył przekazaną przez Niego wiarą. Amen.

2. [Dniowa 7] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 7

Uwielbiam Cię, Panie Jezu że w świętym Pawle Twoja łaska przynosiła owoce. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby w ... rządziła tylko miłość. Amen.

2. [Dniowa 8] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 8

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że święty Paweł poznał Cię i naśladował. Spraw prosimy Cię za Jego wstawie- nnictwem, aby również ... poznał Cię i uwielbiał, Jedyną: Drogę, Prawdę i Życie. Amen.

2. [Dniowa 9] Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła - Dzień 9

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że święty Paweł pałał gorliwością o Twoją chwałę. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby w ... wzbudził się gorący powiew żywej wiary i miłości. Amen.

3. Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Pawła Apostoła do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za Jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

4. Litania do św. Pawła

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.
Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego módl się za nami.
Ty, któremu objawił się Syn Boży módl się za nami.
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa módl się za nami.
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów módl się za nami.
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami módl się za nami.
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła módl się za nami.
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom módl się za nami.
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów módl się za nami.
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża módl się za nami.
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił módl się za nami.
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej módl się za nami.
Ty, któryś podjął więzienia i trudy módl się za nami.
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa módl się za nami.
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba módl się za nami.
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie módl się za nami.
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.