Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Uroczystość Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny z Nazaretu po raz pierwszy ustanowiono w Kanadzie. Ustanowił je, za aprobatą papieża Aleksandra VII, 4 listopada 1684r., bp. Francois Montmorency-Laval. Novum tego święta wywołało obiekcje we Francji, która go nie przyjęła i zablokowała jego rozpowszechnianie na inne kraje.
Święto to zostało wprowadzone na stałe do liturgii za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę Kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, dn. 20.XI.1890 r.wydał dekret aprobujący, "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Natomiast w liście Neminem fugit z 14 czerwca 1892r., Ojciec święty wskazał na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną, a mianowicie: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosferę pobożności. Był on też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę, jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele.
14 czerwca 1893 r., papież Leon XIII przyznał przywilej Mszy św. i Oficjum o Rodzinie Świętej (sam skomponował hymny do tego Oficjum) diecezjom, które złożyły odpowiednią prośbę. Święto Świętej Rodziny z Nazaretu ustalono na trzecią niedzielę po Epifanii. Za pontyfikatu Benedykta XV zostało ono przeniesione na niedzielę, która następowała po Epifanii. Obecnie Święto to przypada w I Niedzielę po Bożym Narodzeniu.

Modlitwa wstępna

Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi. Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim - każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego. Jezu, Maryjo, Józefie - podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

2. Koronka do Świętej Rodziny (1/5)

Wierzę w Boga...,
Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo... (3 x),
Chwała Ojcu....

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu...
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

3. Koronka do Świętej Rodziny (2/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu...
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

4. Koronka do Świętej Rodziny (3/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu...
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

5. Koronka do Świętej Rodziny (4/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu...
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

6. Koronka do Świętej Rodziny (5/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu...
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

7. Akt oddania się Świętej rodzinie

K. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
W. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.
K. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,
W. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
K. O Maryjo, Matko najmilsza,
W. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
K. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
W. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Módlmy się:
Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.