Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. [Dniowa 1] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 1

Święty Michale, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności.

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 2] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 2

Święty Michale, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wąt­pliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 3] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 3

Święty Michale, broń Kościół przed zakusami wrogów

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowa­ny głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apo­stołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 4] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 4

Święty Michale, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu.

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 5] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 5

Święty Michale, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę.

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 6] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 6

Święty Michale, wesprzyj mnie swą niepokonaną mocą.

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki tobie, ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę twoją potęgę i łaskawość. stanu.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 7] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 7

Święty Michale Archaniele, wstaw się za mną u Pana.

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który z troskliwością większą od rodzicielskiej zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 8] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 8

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami.

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

1. [Dniowa 9] Nowenna do św. Michała Archanioła - Dzień 9

Święty Michale Archaniele, sprowadź na łono Kościoła wszystkie zbłąkane owieczki.

Błogosławiony archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

2. Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchy Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami!
Święty Michale Archaniele, módl się za nami!
Święty Michale Książę przesławny, módl się za nami!
Święty Michale dzielny w walce, módl się za nami!
Święty Michale pogromco szatana, módl się za nami!
Święty Michale postrachu złych duchów, módl się za nami!
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego, módl się za nami!
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami!
Święty Michale radości Aniołów, módl się za nami!
Święty Michale zaszczycie nieba, módl się za nami!
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami!
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami!
Święty Michale posłanniku Boga, módl się za nami!
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami!
Święty Michale nasza tarczo w pokusach, módl się za nami!
Święty Michale warownio ludu Bożego, módl się za nami!
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami!
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nami!
Święty Michale chorąży zbawienia, módl się za nami!
Święty Michale aniele pokoju, módl się za nami!
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości, módl się za nami!
Święty Michale zwierzchniku w niebie, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.