Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Wstęp i Tajemnica 1 - Modlitwa w Ogrójcu

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. (Mt 26,39).

Ogrodzie Oliwny- widok w tobie dziwny,
Widzę Pana Mego na twarz upadłego
Tęskność, smutek strach Go ściska,
Krwawy pot z niego wyciska.
Ach Mój Jezu, mdlejący prawie konający.
Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki
Ochotnie przyjmujesz za nas ofiarujesz.
Anioł Ci się z Nieba zjawia
O męce z Tobą rozmawia.
Ach Mój Jezu strwożony przed męką zmęczony.
Kawałek ziemi w Ogrodzie Oliwnym -
Modlitwa jakby dziecka - pokorna.
Wyznanie - jałmużna Krwi i potu trwogi konanie.
Ofiara całopalna, Syn cały oddany
A oto moje wyznanie - I Ja Tobie oddaje się Panie.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

2. Tajemnica 2 - Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (J 19, 1)

Z ciemności ciszy, z brudnego barłogu
Myśl skołataną podnoszę ku Bogu:
Panie, dlaczego strąciłeś tak nisko
Dając tłumowi mnie na pośmiewisko?
Ciało znękane ucisnęło ducha,
A litość Twoja na jęki me głucha!
Wiem ja, o Panie, że winy własnemi
Chłoszczą mnie grzechy i wgniotły do ziemi,
Lecz Tyś wszechmocny, gdy przepuścisz winę,
Panie - odżyję i marnie nie zginę.
Patrzaj - od kości odpadło mi ciało,
Na płacz łez, na jęk oddechu nie stało,
Wołam Cię rano, wołam nocą ciemną,
Panie, ulituj - zlituj się nade mną!
Pierzchnęli wszyscy, którzy przy mnie stali
I duchem nędzni, i sercem mali,
A nieprzyjaciel urąga się nędzy -
Panie - O Panie, przyjdź w pomoc co prędzej!

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

3. Tajemnica 3 - Cierniem ukoronowanie

Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. (J 18,17).

Przyjdź, zdejm nam z czoła koronę cierniową,
Daj wyciągniętym dłoniom ster uchwycić,
Pozwól głód duszy żebraczej nasycić,
Zapal na zgasłych miejscu zorzę nową.

Przyjdź wielki w dłoni z gałęzią palmową,
Uświęć stopami ziemię ludzi małych,
Podnieś do życia rój myśli omdlałych,
Wnieś nam pod czaszkę tęczę kolorową.

Czekamy! Drżące zgięliśmy kolana,
Czekamy cudu jak Jerozolima
Drżała w tęsknocie na nadejście Pana.

Już karły śmiechem z świątyni wygnane,
Drogi różanym kwieciem usypane,
Czekamy Ciebie, Człowieka-Olbrzyma.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

4. Tajemnica 4 - Droga krzyżowa Pana Jezusa

Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje? (Mk 8,34).

Nie Cię Piłat, o Chryste, przybił w drzewo tych krzyży ? Jeno ja sam, com nie chciał do krwi Twojej się zbliżyć. I nie lud Cię krzyżował rozkrzyczany żydowski, Jeno duch mój, co nie chciał wierzyć, iżeś Syn Boski. I nie bok Twój przebiły ostre włócznie żołnierza, ale, iżem spraw Twoich, światu służąc, odbieżał. Nie to Piłat i Żydzi rzekli: - Krew Twa pociecze ? lecz to złości sprawiły i te grzechy człowiecze. I jak na krzyż Cię kiedyś wbijał ludzi grzech wszystek, tak i dziś Cię krzyżują ludzkie złości, o Chryste. Krzyżują Cię w swych sercach, które mówią: - Zgiń, krzywdą Twoją i bólem dzień mi tuczyć i żyźnić. Krzyżują Cię w swych myślach, pełnych gniewów i złości, i już dawno niepomnych Twej dobroci, miłości. Krzyżują Cię i w sercach, i w tych myślach, i w czynie, z których każdy się tarza w złości, w grzechu, w przewinie, z których każdy, wpatrzony w własną korzyść i dosyt, nie chce widzieć, że przy nim płacze głodny i bosy. Nie Cię Piłat, o Chryste, w drzewo krzyża przybija, lecz ta dusza człowiecza, grzeszna, pusta, niczyja, lecz ta dusza, zamknięta w swojej pysze, i człowiek, który rani Twe serce w jednym grzesznym swym słowie. I nie żołnierz to bok Twój włócznią ostrą swą rani ? lecz świat, który urąga, miast miłować bez granic.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

5. Tajemnica 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu

Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotaą ukrzyżowali tam Jezusa? (Łk 23,33).

O krzyżu Pański, pamiątko przedroga Po Bogu! straszne godło męki Boga! Tulę cię, krzyżu święty, w sercu mojem Rozkołysanym srodze niepokojem. Krzyżu, spuścizno po Bogu - człowieku! Po Zbawicielu tajemnico wieku I wieków wszystkich - i całej wieczności! Azaż me serce godnie cię ugości? Serce! lepianko moja nędzna z gliny, Rozszerz się! rozbrzmij pieśń dobrej nowiny! Oczyść na gody i myśli, i chęci, Co wichrzą: bowiem Bóg się w tobie święci. Ukrzyżowany Pan mój ze mną - we mnie Światłością ramion swych na łona ciemnie, Na legowisko różnych zmór - miłośnie Roztoczył tęczę ku nowej snadź wiośnie. Odnówże, Panie, wraz i mego ducha! Każ nawałnicy tam - każ! a usłucha: I cisza wielka w duszy wnet nastanie, I naokoło zamkną się otchłanie. Bowiem myśl moja i uczucie moje, I długoletnie znoje, bóle, boje, I zachwycenie wieszcze, co mną miota, To gra mej fali na wodach żywota!

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...