Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. [Dniowa 1] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 1

O odnowienie wiary, nadziei i miłości

Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię ?Polska?, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy (...) Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy (...) ? Kraków, 9 czerwca 1979 r.
Maryjo, dziękuję Ci za to, że od wieków opiekujesz się naszym narodem. Dziękuję, że zachowaliśmy wiarę mimo wszystkich dziejowych zawirowań. Dziękuję za wszystkie łaski, które wypraszałaś Polsce i Polakom w najtrudniejszych chwilach, i za to, że możemy dziś bez przeszkód chwalić Boga.
Proszę Cię dziś o to, byś wyprosiła nam wszystkim u swojego Syna odnowienie wiary, nadziei i miłości. Proszę o łaskę osobistego spotkania z Chrystusem dla każdego w naszej Ojczyźnie. Wejrzyj na przeżywających trudności w wierze i szukających szczęścia z dala od Boga. W sposób szczególny polecam Ci wszystkich, którzy walczą z Twoim Synem ? którzy wiarę wyśmiewają, którzy z niej kpią, którzy starają się ją zniszczyć. Spraw, żeby ich serca zostały skruszone Bożą miłością. Spraw, by wszyscy w naszej Ojczyźnie oddali należną cześć Zbawicielowi.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 2] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 2

O właściwe wykorzystanie wolności

Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć - czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały! (...) Tutaj [na Jasnej Górze] zawsze byliśmy wolni! - Częstochowa, 4 czerwca 1979 r.
Maryjo, dziękuję dziś za ofiarę życia tych, którzy walczyli o wolność. Dziękuję za Twoją obecność i siłę, którą wypraszałaś zawsze wszystkim uciekającym się pod Twoją obronę.
Proszę Cię, byśmy w naszej Ojczyźnie odpowiednio używali wolności. Powierzam Ci zniewolonych - alkoholem, narkotykami, seksem, hazardem, grami komputerowymi, Internetem, telefonami komórkowymi, kłamstwem... Polecam Twojej trosce szczgólnie ludzi młodych. Proszę za bogatych i ubogich, za mających władzę i jej podlegających... ustrzeż wszystkich Polaków i Polki od wpływów zła i zachowaj ich w wolności dzieci Bożych.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 3] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 3

O poszanowanie prawa do życia

I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka - Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.
Matko życia, proszę Cię dziś o to, by w naszej Ojczyźnie było szanowane prawo do życia dla każdego, by wszystkie dzieci, które się poczęły, mogły się urodzić, by nie można ich było zabijać bezkarnie i to w majestacie prawa.
Polecam Ci wszystkie rodziny w naszym kraju - aby każde dziecko, które się w nich pojawia, było przyjęte jako Boży dar. Powierzam Ci również wszystkie matki, szczególnie te, które znajdują się w trudnej sytuacji, żeby miały siłę przyjąć i pokochać swoje dziecko. Niech znajdą osoby, które pomogą im nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym czynem. Proszę za wszystkie osoby zaangażowane w obronę życia - o mądre i skuteczne działanie. Proszę za polityków, by rzeczywiście sprzyjali życiu i za dziennikarzy, by budowali kulturę życia. Proszę też i za tych, którzy przeciwko życiu walczą słowem i czynem - o dar nawrócenia.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 4] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 4

O ducha solidarności i miłości społecznej

Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy ?brzemię? dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich (...) Pragnę zanieść do Matki Bożej, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej to wszystko, co jest przedmiotem wspólnym naszych dążeń, naszych pragnień, naszych cierpień, a także tego dzisiejszego spotkania - Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.
Dziękuję Ci Matko Boża za to, że swoim życiem dałaś nam przykład służby i miłości. Odnów w naszym narodzie ducha ewangelicznej solidarności! Proszę Cię najpierw o to, by z naszych serc zniknęła zazdrość i zawiść, i by pojawiła się w nich życzliwość. Spraw, byśmy umieli dobrze sobie życzyć i dobrze o sobie myśleć - w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy...
Proszę, by wyobraźnia miłosierdzia i kultura dzielenia wyznaczały nasze uczynki. Powierzam Ci wszystkich potrzebujących, ubogich i chorych, by za sprawą życzliwych i dobrych ludzi znajdowali ulgę w swoim cierpieniu. Otwórz serca tych, którzy mają więcej, by dzielili się z tymi, którzy mają mniej. Uczyń także i mnie bardziej wrażliwym na potrzeby sióstr i braci! Proszę za wszystkich sprawujących władzę, by swoimi decyzjami przyczyniali się do budowania bardziej sprawiedliwej Ojczyzny.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 5] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 5

O dobry stosunek do pracy

Człowiek bowiem pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeśli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. (...) Za przyczyną Maryi, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, polecam Duchowi Świętemu wszystkich ludzi pracy (...) - List z okazji pielgrzymki ludzi pracy do Matki Bożej Piekarskiej, 31 maja 1998 r.
Matko Najświętsza, proszę Cię dziś za wszystkich ludzi pracy w naszej Ojczyźnie o świadomość dla nich, że przez pracę włączają się w stwórcze dzieło Boga. Powierzam Ci wszystkich pracodawców - by dbali o tych, których zatrudniają i wszystkich pracujących - by odpowiedzialnie podchodzili do swoich obowiązków. Proszę Cię też za tych, którzy szukają pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, byś pomogła im taką pracę znaleźć.
Proszę Cię za wszystkie osoby zniewolone pracą, za ?pracoholików? zaniedbujących swoje rodziny i lekceważących swoje zdrowie - by odnaleźli właściwą równowagę między czasem pracy i czasem wypoczynku. Proszę o to, by prawo w naszym kraju sprzyjało takiej równowadze, tak by praca nie rujnowała życia rodzinnego, ale mu służyła. Proszę także za tych, którzy nie chcą pracować, bądź pracują źle, zwłaszcza za tych, którym powierzone zostało ludzkie życie. Aby i oni odnaleźli w sobie zapał do pracy i zrozumieli, że jest ona konieczna do samorozwoju i jest służbą na rzecz innych.
Matko, daj każdemu z nas jednoczyć się w swojej pracy z Chrystusem a przez to przyczyniać się bardziej do budowania Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 6] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 6

O prawdę w przestrzeni publicznej

Słowo, które pochodzi z ust Bożych, jest słowem prawdy. Człowiek żyje prawdą. Nie może żyć wbrew prawdzie. Nie może żyć bez prawdy (...) Dziś pragniemy podziękować Tobie, Matko Chrystusowa, za to, że okazała się niemoc kłamstwa (...) Prosimy za Twym pośrednictwem, Matko słowa Wcielonego, aby Pan zawsze dawał swemu ludowi tę moc, która jest z prawdy! - Audiencja generalna, 28 marca 1990 r.
Maryjo Wniebowzięta, proszę Cię o poszanowanie prawdy w naszym życiu. Szczególnie proszę o szacunek dla prawdy w przestrzeni publicznej, w której często króluje kłamstwo i fałsz - nie tylko przez dominację nieprawdziwych informacji, ale także przez stosowanie manipulacji i propagowanie politycznej poprawności.
Proszę za media, których misją winno być przekazywanie prawdy, a które tak często stają się narzędziem propagandy i zgorszenia. Proszę za wszystkie osoby w nich pracujące. Nam wszystkim daj dar umiłowania prawdy, którą ukazał Twój Syn - abyśmy się nie wstydzili podążać za Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, i każdego dnia odwracali się od drogi kłamstwa.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 7] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 7

O jedność

Nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny. Musi zaś temu towarzyszyć miłość tejże Ojczyzny: umiłowanie jej kultury i historii, umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej Ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów, umiłowanie wreszcie rodaków - ludzi mówiących tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię ?Ojczyzna? - Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.
Maryjo, chcę Cię dziś prosić o przywrócenie jedności w naszym narodzie w taki sposób, by opierała się ona gruncie prawdy, sprawiedliwości i przebaczenia. Podziały między nami nierzadko sięgają głęboko, ale nic nie jest niemożliwe dla Twojego Syna.
Proszę, by za Twoim wstawiennictwem przeciwnicy umieli sobie podać rękę. By znikł pośród nas duch pychy i wzajemnego oskarżania się, byśmy umieli ze sobą rozmawiać i byśmy zjednoczyli się we wspólnym budowaniu dobra naszego kraju, szanując jego kulturę i tradycję. Pomóż nam zobaczyć nasze własne grzechy i wziąć odpowiedzialność za własne czyny, szczególnie te, które przyczyniają się do podziałów. Udziel nam ducha pokoju, by nasze słowa i czyny były wsparciem, a nie obciążeniem dla innych.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 8] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 8

O powołanie ludzi sumienia

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło (...) - Skoczów, 22 maja 1995 r.
Proszę Cię dziś, Maryjo, o to, byś wymodliła Polsce wielu ludzi sumienia. Niech będą reprezentować jak najliczniej każdy stan i każdy zawód. Proszę szczególnie za polityków, by kierowali się sumieniem, świadomi odpowiedzialności za losy naszego kraju, ale także za naukowców, dziennikarzy, artystów, nauczycieli, prawników, bankowców, biznesmenów, rzemieślników... Niech nie prowadzą podwójnego życia, przestrzegają moralnych standardów i w swoim postępowaniu będą ?roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie?. Niech ojcowie i matki dbają o kształtowanie sumień swoich dzieci. Proszę Cię o to, żeby Kościół w naszej Ojczyźnie dobrze formował sumienia, zwłaszcza ludzi młodych. Daj nam wszystkim przykład szczerego i autentycznego życia Bożego - a nie życia ?na pokaz?.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1. [Dniowa 9] Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej - Dzień 9

O dobre wychowanie dzieci i młodzieży

Dziś polecam Ci, o Matko, i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten ?młody las?, który wyrósł pośród starszego lasu: młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe. Aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię ?Polska?: dziedzictwo prawd i wartości; równocześnie dziedzictwo trudów i ofiar (...) - Audiencja generalna, 26 maja 1982 r.
Maryjo Wniebowzięta, pod Twoją opiekę oddajemy dziś wszystkie polskie dzieci i całą polską młodzież. Prosimy, żebyś wymodliła każdej dziewczynie i każdemu chłopcu łaskę osobistego spotkania z Twoim Synem. Prosimy Cię o łaskę życia dobrego, pięknego, czystego, zgodnego z wolą Bożą dla każdego z nich.
Oddajemy Ci, Matko, wszystkie rodziny, prosząc, by stawały się odpowiednimi środowiskami wychowania dla dorastających, młodych ludzi. Wejrzyj szczególnie na te rodziny, które przeżywają wszelkiego rodzaju trudności (duchowe, materialne, wychowawcze, zdrowotne). Proszę Cię, Matko, w intencji wszystkich nauczycieli i wychowawców o umocnienie w ich misji. Proszę za wszystkich duszpasterzy, którzy zajmują się młodzieżą, by umieli przekazać jej Ewangelię.

Królowo Polski, módl się za nami!

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2. Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie , elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie, módl się za nami
O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził, módl się za nami
O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twojego oddała, módl się za nami
O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim, módl się za nami
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów, módl się za nami
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami
O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, módl się za nami

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez błogosławione zaśnięcie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez radosne zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez chwalebne Twe przejście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę, wybaw nas wstawieniem się Twoim

My grzeszni, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, prosimy Ciebie wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Naryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.