Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję ... (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

2. [Dniowa 1] Dzień 1 - Wspólne Błagania

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za płaczących, abyś im łzy otarła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,

2. [Dniowa 2] Dzień 2 - Wspólne Błagania

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za płaczących, abyś im łzy otarła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,

2. [Dniowa 3] Dzień 3 - Wspólne Błagania

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za płaczących, abyś im łzy otarła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,

2. [Dniowa 4] Dzień 4 - Wspólne Podziękowania

Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wysłuchanych w błaganiu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za litość nam okazaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za miłość Twą macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za dobroć Twą niezrównaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,

2. [Dniowa 5] Dzień 5 - Wspólne Podziękowania

Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wysłuchanych w błaganiu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za litość nam okazaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za miłość Twą macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za dobroć Twą niezrównaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,

2. [Dniowa 6] Dzień 6 - Wspólne Podziękowania

Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wysłuchanych w błaganiu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za litość nam okazaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za miłość Twą macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za dobroć Twą niezrównaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,

2. [Dniowa 7] Dzień 7 - Wspólne Prośby

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie,
Pośredniczko nasza u Boga, pomagaj nam nieustannie,
Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie,
Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie,
Tronie Miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie,
Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie,
Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie,
Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie,
Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie,
Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie,
Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie,
Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie,
Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie,
Cudowna Lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie,
Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie,
Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie,
Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie,
Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie,
Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie,
Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie,
Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie,
Czuła Matko sierot, pomagaj nam nieustannie,
Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie,
Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie,
Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie,
Obrona nasza na Sądzie, pomagaj nam nieustannie,
Wybawicielko z czyśćca. pomagaj nam nieustannie,

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2. [Dniowa 8] Dzień 8 - Wspólne Prośby

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie,
Pośredniczko nasza u Boga, pomagaj nam nieustannie,
Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie,
Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie,
Tronie Miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie,
Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie,
Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie,
Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie,
Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie,
Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie,
Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie,
Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie,
Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie,
Cudowna Lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie,
Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie,
Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie,
Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie,
Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie,
Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie,
Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie,
Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie,
Czuła Matko sierot, pomagaj nam nieustannie,
Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie,
Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie,
Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie,
Obrona nasza na Sądzie, pomagaj nam nieustannie,
Wybawicielko z czyśćca. pomagaj nam nieustannie,

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2. [Dniowa 9] Dzień 9 - Wspólne Prośby

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie,
Pośredniczko nasza u Boga, pomagaj nam nieustannie,
Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie,
Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie,
Tronie Miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie,
Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie,
Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie,
Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie,
Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie,
Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie,
Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie,
Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie,
Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie,
Cudowna Lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie,
Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie,
Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie,
Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie,
Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie,
Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie,
Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie,
Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie,
Czuła Matko sierot, pomagaj nam nieustannie,
Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie,
Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie,
Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie,
Obrona nasza na Sądzie, pomagaj nam nieustannie,
Wybawicielko z czyśćca. pomagaj nam nieustannie,

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

3. Modlitwa za potrzebujących pomocy

Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

4. Akt codziennego oddania się Matce Bożej

O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

5. Modlitwa

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen