Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. [Dniowa 1] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 1

Elżbieta Canori Mora urodziła się 21 listopada 1774 r. w Rzymie. Jej rodzicami byli zamożni właściciele ziemscy. Rodzina Elżbiety przywiązywała dużą wagę do pobożności, praktyk religijnych i modlitwy. Życie zmusiło ją do przemiany z arystokratki w robotnicę, z pani w służącą, z bogatej w biedną.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności. Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... (3x)

1. [Dniowa 2] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 2

W wieku 21 lat Elżbieta Canori poślubiła Krzysztofa Mora, adwokata z dobrymi perspektywami na przyszłość. Małżonków połączyła wielka miłość, ale małżeństwo było pełne cierpienia z powodu niewierności Krzysztofa. Z czasem Elżbieta odkryła, że nie jest przeznaczona wyłącznie do jednej roli żony i matki, lecz do życia w miłości, we wszystkich formach jakie ona posiada. Pozostała wierna mężowi, a jej celem stało się jego zbawienie.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... (3x)

1. [Dniowa 3] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 3

Elżbieta urodziła czworo dzieci, ale przeżyły tylko dwie córki – Marianna i Maria Lucyna. Wychowywała je w duchu skromności i pokory. Była bardzo łagodną i bardzo dzielną matką. Uczyła córki żyć konsekwentnie i odpowiedzialnie. W swojej duchowości Elżbieta potrafiła wyobrazić sobie i przeżywać głęboki związek miedzy macierzyństwem fizycznym, a duchowym.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)

1. [Dniowa 4] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 4

Od pierwszych lat życia Elżbieta przejawiała szczególną wrażliwość względem ludzi: była uważna, troskliwa, gotowa do pomocy, wychodziła naprzeciw zwłaszcza ludziom najskromniejszej kondycji, ubogim i chorym. Uczyła córki, że to dar i bezinteresowność, a nie własność i konsumpcja pomnażają zasoby. Jej miłość i dobroć dla biednych wypływała bezpośrednio z jej głębokiego pojmowania macierzyństwa, a nie tylko z nakazu ewangelicznego.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)

1. [Dniowa 5] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 5

Gdy Krzysztof ciągle nie wracał do rodziny, a ponadto stracił majątek, popadł w długi i alkoholizm, Elżbieta podjęła się pracy szwaczki. Była kobietą czynu. Nie załamywała się, tylko działała. Pracowała, aby zapewnić utrzymanie rodzinie, pomagała ubogim, spędzała czas na modlitwie, a jednocześnie nadal była wzorową żoną. Eucharystia była dla niej istotą życia duchowego i centralnym momentem jej dnia.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)

1. [Dniowa 6] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 6

Po uzdrowieniu z ciężkiej choroby, Elżbieta postanowiła ofiarować się całkowicie Bogu. Odbudowywała swoją osobowość i pozwalała Bogu się kształtować. Wiara stawała się nie tylko praktyką przejętą od przodków, ale świadomym wyborem. Bóg stał się jej Oblubieńcem, który obdarzał ją licznymi łaskami, chwilami ekstazy i wizjami. Główną rolę w jej doświadczeniu mistycznym odgrywało cierpienie.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)

1. [Dniowa 7] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 7

13 grudnia 1807 r. Elżbieta Canori Mora została tercjarką w zakonie trynitarzy. Jej imię zakonne to Janina Felicja od Przenajświętszej Trójcy. W rozeznaniu tej woli Bożej pomógł jej kierownik duchowy o. Fernand od św. Ludwika. Decyzja ta miała wielki wpływ na jej życie wewnętrzne. Obcowanie z tajemnicą Trójcy było charakterystycznym rysem jej doświadczeń mistycznych i codziennych obowiązków.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)

1. [Dniowa 8] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 8

Elżbieta otrzymała od kapłana Andrzej Felici z Imoli obrazek z Jezusem Nazareńskim. Od tego momentu, za jego przyczyną, zaczęły dziać się cuda. Dom Elżbiety stał się miejscem uzdrowień, pociechy i rady. Zaczęli do niej przychodzić najróżniejsi ludzie, a swoją mądrością dzieliła się nawet z papieżem Piusem VII. Te wydarzenia sprawiły, że Krzysztof zaczął dostrzegać piękno w swojej żonie, którego wcześniej nie widział.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)

1. [Dniowa 9] Nowenna do bł. Elżbiety Canori Mora - Dzień 9

Elżbieta Canori Mora zmarła 5 lutego 1825 r. Dopiero po śmierci jej życiowe zadanie się wypełniło. Krzysztof uświadomił sobie jak bardzo ranił swoją żonę, która całe życie bezwzględnie go kochała. Jeszcze w roku śmierci Elżbiety wstąpił do tercjarzy trynitarskich jako brat świecki, a 9 lat później przyjął habit Braci Mniejszych Konwentualnych. Zmarł w opinii świętości 1845 r.. Krzysztof i Elżbieta odnaleźli się razem w Bogu.

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, najwyższe źródło życia nadprzyrodzonego i świętości, dziękuje Ci za dobrodziejstwa, jakich udzieliłeś, Błogosławionej Elżbiecie Canori Morze, tercjarce trynitarskiej, napełniając ją heroiczną wiarą, nadzieją i miłością w jej wyczerpującym życiu żony i matki. Z pokorą i ufnością błagam Cię abyś udzielił mi łaski..., o którą proszę. Modlę się również o to, aby wszyscy, którzy wzywają wstawiennictwa Błogosławionej Elżbiety, doświadczyli jego skuteczności . Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...(3x)