Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Samo święto zapoczątkował w 1643 roku św. Jan Eudes (zwany "twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi") rozpoczynając na wielką skalę kult Serca Maryi. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. 13 października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku.

Módlmy się.
Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2. Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
Serce Marii, łaski pełne, módl się za nami
Serce Marii, błogosławione między sercami, módl się za nami
Serce Marii, najczystsze, módl się za nami
Serce Marii, najpokorniejsze, módl się za nami
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, módl się za nami
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, módl się za nami
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, módl się za nami
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, módl się za nami
Serce Marii, uzdrowienie chorych, módl się za nami
Serce Marii, pociecho strapionych, módl się za nami
Serce Marii, ucieczko grzesznych, módl się za nami
Serce Marii, nadziejo konających. módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.