Wszystkie modlitwy Regulamin Zapisy do polsko - ukraińskiej akcji "Modlitwa za Małżeństwo"

1. Różaniec z Alicją Lenczewską - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Dziecięctwo Boże polega na całkowitym uzależnieniu się od Boga. Największym błędem jest samodzielność. Jest to jak gdyby powiedzenie Bogu: nie jesteś mi potrzebny, i jest w tym ślad pogardy i stawiania siebie ponad Bogiem. To jest właśnie to, co charakteryzuje współczesny świat, a co zaczęło się w czasie oświecenia (epoki), kiedy to ubóstwiono człowieka i jego rozum[,] przeciwstawiając się Bogu. Człowiek stał się wrogiem Boga, zwalczając Go i starając się odebrać Bogu Jego wszechmoc, by ją zawłaszczyć. Walka z Bogiem jest zawsze walką z drugim człowiekiem. Stąd tyle krwi, przemocy i śmierci. Lucyfer chciał być samodzielny, równy Bogu i wreszcie górować nad Bogiem A ponieważ nie jest stwórcą – nic nie może stwarzać – jedyną jego działalnością jest niszczenie i zabijanie nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Dziecięce oddanie się Bogu jest zatem najdoskonalszą decyzją stworzenia rozumnego. Najdoskonalszym dążeniem i pragnieniem człowieka – Mojego umiłowanego dziecka, któremu dałem rozum i serce zdolne do miłości. Odwrócenie się od Boga, zwłaszcza to definitywne zerwanie i bunt, są samobójstwem i bogobójstwem. Jest to zabicie w sobie tego, co Boskie[,] i przez to skazanie siebie na wieczne straszne cierpienie, tak, jak wyrwanie własnego serca

2. Różaniec z Alicją Lenczewską- Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Pójdź, aby moja Matka przygotowała cię do ofiary miłości, do godów weselnych z twym Oblubieńcem. Poddaj się Jej czułym dłoniom. Niech przystroi cię, przyozdobi, zanim w moich ramionach złożysz ofiarę czystą, świętą. Zanim przekroczysz próg mojego domu.

3. Różaniec z Alicją Lenczewską - Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Wszelkie sytuacje trudne, zwłaszcza te „beznadziejne” dane są ci po to, abyś zwracała się do Mnie o pomoc. Pragnę prowadzić cię i nieść poprzez twoje ziemskie życie. Pragnę, abyś nieustannie była zwrócona do mnie. Abyś liczyła na Mnie, a nie na siebie i braci twoich. Pragnę poprzez twoją słabość objawić Moją obecność przy tobie i w świecie – Moją dobroć, łaskawość i moc. A nade wszystko chwałę Boga – Króla i Pana wszelkiego stworzenia. Słabość niech stanie się twoją radością, bo jest chwałą Moją w tobie i przez ciebie objawioną innym – zwłaszcza tym, którzy zatracili swoją ufność i wiarę w Moją Wszechmoc i Miłosierdzie. Ufaj swojemu Bogu, a On cię ocali i poprowadzi do Źródła Życia.

4. Różaniec z Alicją Lenczewską- Przemienienie na Górze Tabor

Ciesz się łaską, jaką ci daję, i trwaj, i nie mów nic. Chcę cię przeniknąć i przemienić, abyś była bardziej moja niż dotąd. Wycisz się. Bądź bierna zupełnie. Poddaj się mojemu działaniu w tobie.

5. Różaniec z Alicją Lenczewską - Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Każdy twój dzień jest ucztą ofiarną i każdego dnia jesteś konsekrowana, aby złożyć z siebie ofiarę czystą – za życie w Miłości. Trwaj w tym, moja oblubienico, przez wszystkie twoje dni, aż się wypełnią, aż się stanie.